Usługi medyczne w Goleniowie

Spokojny domy starości

2014-09-29 | Krzysztof Gawor

frazy kluczowe: medycyna, lekarstwa, leczenie, domy seniora

Są sytuacje, gdy dzieci nie są w stanie zająć się swoimi starszymi, często schorowanymi rodzicami, wymagającymi troskliwej opieki. Sytuacja rodzinna, mieszkaniowa, czy ograniczenie czasowe mogą wykluczyć udział dzieci w opiece nad rodzicem, w stopniu, jaki byłby niezbędny do zapewnienia prawidłowej i godnej opieki.

Dlatego z myślą o takich osobach i sytuacjach, powstają domy seniora w Polsce. Zarówno opieki całodobowej, jak i domy dziennego pobytu, gdzie starsze osoby mają możliwość spędzenia dnia wśród osób w podobnym wieku i pod okiem fachowego personelu.

Opieka osób starszych wymaga niejednokrotnie dużo cierpliwości i samozaparcia. Bywa bardzo wyczerpująca, zwłaszcza w przypadku osób cierpiących na poważne choroby wieku starczego, dotykających zarówno stanu fizycznego, jak i psychicznego.
O ile zbawienne jest dla niektórych osób znalezienie domu seniora dla swojego starszego członka rodziny, o tyle mocno nadwyrężyć może domowy budżet. Bo tak, jak wszystko, także i dom opieki kosztuje... Można czasem wyciągnąć wniosek, że są to domy wyłącznie dla osób majętnych - stawka najczęściej wynosi 70 % emerytury seniora, a ustalana jest przez wójta, burmistrz, czy prezydent miasta. Średni miesięczny koszt, to bagatela! ... około 2,5 tysiąca złotych! Nie każdego stać na taki wydatek, wziąwszy pod uwagę wysokość emerytur, jakie otrzymują nasi seniorzy.

Alternatywą dla domów seniora jest zatrudnienie pielęgniarki, czy opiekunki, która w trakcie wykonywania różnych obowiązków przez innych domowników (np. w trakcie ich przebywania w pracy), zaopiekuje się seniorem w jego domu.
To również bardzo kosztowna sprawa, wymagająca sporych nakładów finansowych. Warto jednak czasem zdecydować się na tę formę opieki, która może okazać się o wiele mniej uciążliwa od pobytu starszej osoby w domu seniora.
Wszystko to wymaga jednak poważnych rozważań i dokładnego przeanalizowania własnej sytuacji.