Usługi medyczne w Goleniowie

Ubezpieczamy swoje zdrowie

2014-01-24 | Mateusz Janicki

frazy kluczowe: medycyna, leczenie, ubezpieczenia, zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne musi mieć charakter dobrowolny. Nie można ludzi przymusić, żeby nabywali dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby do NFZ odprowadzać składki, co nam zagwarantuje dostęp do państwowej służby zdrowia, a jednocześnie wykupić w wybranym funduszu zdrowotnym dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Chorobą drążącą w naszym kraju publiczną służbę zdrowia jest brak odpowiedniej ilości środków finansowych, niegospodarne trwonienie środków i nieumiejętne zarządzanie. Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Uchwalona ostatnio przez sejm ustawa zdrowotna otwiera drogę do komercjalizacji oraz prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Przy jej przyzwoleniu szpitale, ośrodki medyczne oraz przychodnie mogły będą zostać skomercjalizowane i świadczyć na normalnych warunkach rynkowych usługi medyczne. Żeby nas stać było na całkowitą płatność za zabiegi medyczne niezbędne jest utworzenie na wzór funduszy emerytalnych funduszy zdrowotnych, dzięki istnieniu których wszyscy chętni będą posiadali indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywać będzie koszty leczenia.

W jakim miejscu można kupić dobre prywatne ubezpieczenie zdrowotne? Kup ubezpieczenie online na tej stronie. Szczegółowe informacje na temat prywatnych ubezpieczeń medycznych odnajdziesz tu.

Pogawędzimy dziś o ubezpieczeniach zdrowotnych w naszym kraju. Czy służba zdrowia jest państwowa czy prywatna? Jak to właściwie jest z naszą służbą zdrowia? W teorii każdy płacący składki do Narodowego Fundusze Zdrowia obywatel polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. W praktycznym życiu wygląda to tak, iż listy skierowanych na planowe zabiegi czy operacje szpitalne albo też zapisy do lekarzy specjalistów na konsultacje są tak rozbudowane, iż pacjent często po prostu nie zdąży poddać się leczeniu a stan jego zdrowia się pogorszy.

Zazwyczaj ubezpieczenia medyczne agregują w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń. Swoim zasięgiem obejmują co najbardziej istotne prywatną opiekę medyczną, a zatem koszty leczenia szpitalnego, urazowego czy ambulatoryjnego, ale co ciekawe w skład pakietów medycznych włączane są również dodatkowe opcje takie jak: ubezpieczenie NNW lub ubezpieczenia na życie (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Przy okazji zakupu tego rodzaju polisy pakietowej oszczędzamy i płacimy za wszystko mniej niż w przypadku, kiedy byśmy wykupili osobno ubezpieczenie medyczne w innej firmie ubezpieczeniowej a rozłącznie ubezpieczenie na życie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Cieszy, że prywatne ubezpieczenia medyczne w naszym kraju poczynają sobie coraz lepiej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zbudowano w Polsce kilkanaście prywatnych centrów medycznych a także wielooddziałowych szpitali. Wrota do tych placówek oczywiście otwiera dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. By zostać objętym parasolem takiej opieki należy wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Pokrywane w formie comiesięcznej zryczałtowanej składki ubezpieczenie medyczne okaże się sensownym zabezpieczeniem na wypadek utraty zdrowia czy gwałtownego zachorowania ale przede wszystkim także będzie przydatne na co dzień, gdyż umożliwi bez konieczności oczekiwania w ciągnących się latami kolejkach wizyty u lekarzy specjalistów.

Prywatna opieka medyczna wymaga niemałych inwestycji finansowych. Zbudowanie ośrodka zdrowia, budowa szpitala czy nabycie specjalistycznego sprzętu medycznego pochłania ogromne środki a zwrot z inwestycji kalkulowany jest na kilkadziesiąt lat. Czy są w naszym państwie inwestorzy, których stać na start w tak ryzykownym biznesie a także budowę sieci prywatnych placówek medycznych?