Usługi medyczne w Goleniowie

Usługi psychoterapeuty

2013-11-25 | Natalia Grochowiak

frazy kluczowe: uroda, apteki, leczenie, psychologia, zdrowie

Sama psychoterapia jest techniką, którą dobiera psychoterapeuta i pacjent jako technikę niwelowania zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych i zaburzeń lękowych. W momencie swoich narodzin psychoterapia była uznawana za część szerszej nauki - psychoanalizy. Obszarem zainteresowania pomocy psychospołecznej jest zaś pomoc w pozycjach kryzysowych, lecz nie ma to wiele wspólnego z definiowaniem schorzenia czy zaburzenia i medycyną. Z wsparciem przychodzą tutaj pedagodzy, socjoterapeuci, niewykwalifikowani i wykwalifikowani w psychoterapii lekarze, psycholodzy, itd. Inwestujemy w indywidualny rozwój zespołów i osób. Hipotezy naukowe potwierdziły jej nadzwyczaj wysoką efektywność w leczeniu tego typu problemów. Aczkolwiek obecnie została wyselekcjonowana i egzystuje jako osobna nauka, jak również jest elementem składowym innych dziedzin psychologii takich jak psychologia postaci, psychologia poznawcza. W obrębie nauki nazywanej psychoterapią jesteśmy w stanie wyróżnić 4 generalne nurty: podejście systemowe, podejście behawioralno-poznawcze, podejście psychoanalityczne, podejście humanistyczno-egzystencjalne. Charakterystycznym czynnikiem psychoterapii jest brak używania leków a także leczenia farmakologicznego a także praca na zasadzie kontaktów międzyludzkich. Nowoczesna sztuka medyczna każe nam omawiać całkowicie odrębnie 2 pojęcia - psychoterapia oraz pomoc psychospołeczna. Zaś pomoc psychospołeczna może być realizowana w zasadzie przez dowolną instytucję czy osobę, jaka stawia to sobie za cel funkcjonowania a także posiada jakąś znajomość tematu. Z punktu widzenia prawa wsparcie terapeutyczne mogą świadczyć jedynie osoby albo instytucje posiadające niezbędną kwalifikacje i wiedzę. Zestaw metod i działań, jakie pomagają w leczeniu chorób i schorzeń z dziedziny psychologii nazywany jest psychoterapią.