Usługi medyczne w Goleniowie

Usługi psychoterapeutyczne

2013-11-07 | Krzysztof Gawor

frazy kluczowe: psychoterapeuta, wrocław, psychoterapia

Dzisiejsza medycyna nakazuje nam traktować całkowicie odrębnie dwa pojęcia - psychoterapia Wrocław i pomoc psychospołeczna. Natomiast pomoc psychospołeczna może być realizowana w zasadzie przez dowolną osobę czy instytucję, jaka obiera to sobie za cel funkcjonowania i posiada jakąś wiedzę na ten temat. Niemniej jednak współcześnie została oddzielona i egzystuje jako indywidualna dziedzina psychologii, jak również wchodzi w skład innych dziedzin psychologii takich jak psychologia postaci, psychologia poznawcza. Polski Instytut Ericksonowski, Filia Wrocław, rozwija oraz propaguje idee terapeutyczne amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty Miltona H. Ericksona. Zbiór działań i technik, które pomagają w leczeniu chorób i schorzeń z obszaru psychologii nazywany jest psychoterapią. Według litery prawa wsparcie terapeutyczne mogą oferować tylko osoby lub instytucje posiadające specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje. Wyróżniającym pierwiastkiem psychoterapii jest brak zastosowania leków a także terapii farmakologicznej a także praca przy zastosowaniu kontaktów międzyludzkich. Obszarem zainteresowania pomocy psychospołecznej jest natomiast pomoc w położeniach kryzysowych, lecz nie ma to wiele wspólnego z definiowaniem schorzenia czy zaburzenia i naukami medycznymi. W ramach nauki zwanej psychoterapią można wyróżnić cztery generalne podejścia: podejście humanistyczno-egzystencjalne, podejście systemowe, podejście psychoanalityczne, podejście behawioralno-poznawcze. Inwestujemy w indywidualny rozwój zespołów i osób. Ekspertyzy naukowe potwierdziły jej niezwykle wysoką skuteczność w radzeniu sobie z tego typu zaburzeniami. W początkach swojego istnienia psychoterapia Wrocław była częścią szerszej nauki - psychoanalizy. Sama psychoterapia Wrocław jest techniką, jaką dobiera psychoterapeuta Wrocław i pacjent jako terapię łagodzenia zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych. Z pomocą przychodzą tu pedagodzy, psycholodzy, niewykwalifikowani i wykwalifikowani w psychoterapii lekarze, socjoterapeuci, itd.